2019 ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ గురించి విజయవాడ లో కొంత మంది పాత్రికేయులు అడగగా ఆదిత్య నారాయణ గారి స్పందన వార్త.


Post a Comment

0 Comments